Tillhör du benbrottsgänget? - Benbrott.se

Risken att få en fraktur ökar
om du är benskör.

Benskörhet, eller osteoporos på läkarspråk, är en sjukdom som många förknippar med äldre kvinnor. Det stämmer i och för sig, men redan i femtioårsåldern, kan det förekomma. Särskilt bland kvinnor som gått igenom klimakteriet. Risken för osteoporos stiger vid ökande ålder, vid 50 årsålder har 2-5% av kvinnorna osteoporos och vid 80 års ålder är det närmare 50%.
"Benbrottsgänget" består följaktligen av både kvinnor och män. Och det är heller inte bara när vi blir riktigt gamla som sjukdomen kan uppkomma. Redan i 50-årsåldern kan skelettet ha blivit skörare.

Tillhör du
benbrottsgänget?

1
Är du över 50 år och har fått en fraktur efter till
exempel ett lindrigt fall, alltså en händelse som man
förväntar sig att ett friskt skelett ska klara av?
2
Har du i takt med att du blivit äldre också blivit kortare?
Om din längd minskat med mer än tre cm före 70 eller mer
än fem cm efter 70 års ålder, kan osteoporos vara orsaken.
3
Har någon av dina föräldrar brutit höften eller
haft besvär med ryggkotor, t.ex. drabbats av så
kallade kotkompressioner?
Källa: Viss.nu
Om du redan vet att du har osteoporos är det viktigt att du fortsätter att följa de rekommendationer och eventuell behandling som din läkare gett dig.
Om du misstänker att du drabbats av en osteoporosfraktur, ta kontakt med din vårdgivare. På fraktur.se kan du läsa mer om vad du själv kan göra för att förebygga osteoporos.

Om sjukdomen och behandling

Försvagat skelett
Vid osteoporos försvagas skelettet och risken för frakturer ökar. Benskörhet ger ibland inga tydliga symtom och märks därför oftast inte förrän du bryter något. Sjukdomen är kronisk, därför är det viktigt att du söker vård om du misstänker att du har osteoporos eller om du redan fått diagnosen osteoporos, att du följer den plan din läkare lagt upp för att motverka ytterligare försvagning av skelettet.
Förebyggande insatser
Med träning och näringsrik kost ökar du ditt välbefinnande och stärker skelettet. På fraktur.se kan du läsa mer om hur rätt kost och motion kan hjälpa dig att hålla dig stark.
Ökad risk för benbrott
Sjukdomen osteoporos påverkar skelettet och beror på att mer ben bryts ner än vad som byggs upp. Med tiden blir skelettet allt mer skört, vilket markant ökar risken för olika typer av benbrott. Vanliga lokalisationer för frakturer orsakade av osteoporos är överarm, handled, kotor, höft och bäcken.
Många olika orsaker
Osteoporos utvecklas långsamt under flera års tid och de som drabbas har ofta inte några symtom förrän de får till exempel en handleds- eller kotfraktur. Orsakerna till osteoporos är många och komplexa. Arvsanlag, ålder, rökning, sjunkande östrogennivåer och låg fysisk aktivitet är några exempel. Vissa läkemedel kan också bidra till osteoporos.
Fraktur.se kan du läsa mer om osteoporos